Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép

MÃ SẢN PHẨM: TD-619068674283
1,088,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Ghi chú

Số lượng:
Brand Canuola
Size 34 35 36 37 38 39
Popular elements Foot straps
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black (7.5) apricot (7.5) blue (7.5)
No. 159014080937760
Year-end season Summer 2020
Shoe style Baotou
Shoe gang height Low help
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Style One-word buckle
Help surface material Suede
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép
Gồm một từ khóa gót của phụ nữ gót mỏng rỗng giày đơn 2020 mùa xuân và mùa hè mới đầu nhọn bun giữa gót dép

0966.889.186