Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-616553216585
227,000 đ
Kích thước:
6036-XL bãi (115-140 kg)
6036-XXL (140-170 kg)
bãi 6036-M (60-85)
6036-L bãi (90-115 kg)
Phân loại màu:
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Material Other
Size 6036-XL code (115-140 kg) 6036-XXL (140-170 kg) 6036-M code (60-85) 6036-L code (90-115 kg)
Color classification I-skin tone, white A-skin 1 B-black 1 X C-white 1 D-2 skin tone E-2 black F-2 white G-black plus skin tone H-black-white-skin-skin-skin-white
Year-to-market season Spring 2020
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ
Chống trơn trượt quần phụ nữ an toàn Mordale xà cạp ba điểm phụ nữ cộng với kích thước quần ren lớn quần phẳng sừng phụ nữ

078.8283.789