Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.

MÃ SẢN PHẨM: TD-617682412139
643,000 đ
Kích thước:
2XL
3XL
4XL
Phân loại màu:
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Ghi chú

Số lượng:
Brand Cholohin
Age applicable 40-49 years old
Fabric Other
Size 2XL 3XL 4XL
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Commuting
Commuting Korean version
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Pants
Pants Seven points, nine pants.
Color classification 2023-Black 2023-Red 2023-Khacabi 2023-Green
Combination One piece
No. ZL-2023
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2020
Thickness Moderate
Clothing version Loose
Clothing style details Buttons
Pants Nine-point pants
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 100%
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.
Trung niên phụ nữ lớn tuổi của quần kiên trì chất béo cộng với mùa xuân mẹ béo đang mùa xuân váy lỏng lẻo chín quần nữ cho thấy mẹ mỏng quần.

078.8283.789