Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-613079717131
14,347,000 đ
Phân loại màu:
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Chloe
Texture Leather
Leather Leather
Color classification Light blue, blue, gray, brown.
Time to market Fall 2019
No. CHC19SP068A88
How to take your bag Hand in hand
Style Carry a bag.
Size Small
Popular style name Other
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ
Chloe Chloe Chloe đen da bò màu xanh LOGO kim loại sọc dây kéo trang trí với túi xách của phụ nữ

078.8283.789