. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí

MÃ SẢN PHẨM: TD-617713552141
408,000 đ
Kích thước:
xl
M
L
S
Phân loại màu:
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 18-24 years old
Size XL M L S
Fabric Other
Pattern Solid
Collar V-collar
Color classification Apricot White
Sleeves Horn sleeves
Combination One piece
No. SX1443
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2019
Sleeve length Long sleeves
Thickness Conventional
Long clothes Medium-length
Clothing version Loose
Material ingredients Other 100%
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí
. 2020 mùa hè mới quần áo lỏng chống nắng vào mùa xuân phụ nữ cardigan của dài dệt kim và mùa thu áo mỏng áo điều hòa không khí

0966.889.186