2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-618515080629
425,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode One-word buckle
Size 34 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black beige light green Plus Beige Plus Light Green
No. W2057-64041
Year-end season Summer 2020
Shoe style Baotou
Suitable for occasions Daily
Heel style Fine heel
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Back help Rear empty
Side Gang Side empty
Shoe making process Sticky shoes
Style One-word buckle
Help surface material Pu
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao
2020 mới của Hàn Quốc phiên bản mùa hè thời trang nước kim cương Tiên Gió Lời Với Sexy Thin Heels Tiffany dép nữ cao

0966.889.186