20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-615643901607
1,369,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Jayeffi
Closed mode Set of feet
Size 34 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Black (ultra-fibre) blue (ultrafiber) red (ultra-fibre)
No. 601-58 4.16
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Dressed
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Frosting
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Satin
Sales channel type Pure e-commerce (only available online)
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ
20 mùa xuân và mùa hè mới đơn giản rỗng đầu nhọn bốn mùa single-giày satin gót tốt giày cưới màu đỏ

0966.889.186