. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên

MÃ SẢN PHẨM: TD-617699052885
343,000 đ
Kích thước:
2XL (đề nghị 95-110 kg)
3XL (đề nghị 110-128 kg)
4XL (đề nghị 128-145 kg)
5XL (đề nghị 145-165 kg)
Đừng phai, không thể đủ khả năng bóng, có độ đàn hồi để gửi bảo hiểm hàng hóa!
Phân loại màu:
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 50-59 years old
Fabric Other
Size 2XL (recommended 95-110 kg) 3XL (recommended 110-128 kg) 4XL (recommended 128-145 kg) 5XL (recommended 145-165 kg) do not fade color can not afford the ball has elastic delivery insurance!
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Fu state
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Pants
Pants Trousers
Color classification 1809: Black 1809: Dark red 1809: Tibetan cyan 1809: Brown
No. G199
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
Thickness Moderate
Clothing version Straight
Pants Trousers
Material ingredients Other 100%
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên
. Xà cạp ít phụ nữ của mẹ mùa xuân eo cao đàn hồi chặt thắt lưng bên ngoài mặc quần dài mùa xuân và mùa thu đáy quần phụ nữ trung niên

0966.889.186