vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân

MÃ SẢN PHẨM: TD-617988132672
664,000 đ
Kích thước:
140.200
Phân loại màu:
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Age applicable 30-34 years old
Material Nylon
Size 140200
Color classification Black (nine points) skin tone (nine points) black (heel) skin tone (heel) black (foot) skin tone (stepping foot) skin tone (stepping foot)
No. XD_eFky9_795eiry5
Ingredient content 96% and above
Year-end season Spring 2019
Thickness Thin
Pants Seven cents, nine cents.
Material ingredients Polyamide fiber (nylon) 100.0%
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân
vớ sân rộng nữ béo mm mỏng đàn hồi lớn 200 pound sợi lưới chống móc lụa phụ nữ mang thai an toàn thịt màu đáy quần chân

0966.889.186