Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618405677908
582,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Leisure
Popular elements Mesh waterproof table
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Pink beige black
No. 8997
Year-end season Fall 2019
Shoe style Round head
Scenarios Office
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inlet material No inner
Who to apply Youth (18-40 years old)
Cortical characteristics Soft face
Shoe making process Note-pressing shoes
Help surface material Fabric
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ
Vớ giày nữ 2020 mùa thu / mùa đông mới thở vớ đàn hồi khởi động sóng siêu giày lửa giản dị thuần thể thao màu đỏ giúp đỡ cao giày của phụ nữ

0966.889.186