túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều

MÃ SẢN PHẨM: TD-616383139421
305,000 đ
Phân loại màu:
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
Phân loại màu:
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
Ghi chú

Số lượng:
Brand VATILIN WALDORON
Texture Canvas
Closed mode Zipper
Style Japan and South Korea
Shape Vertical Square
Fineness New
Gender Woman
Color classification Blue Red Pink Yellow
With or without a mezzanine Yes
Time to market Winter 2019
Whether it is collapsible Is
No. 1VANBRONSX61215
Scenarios Leisure
Inlet material Polyester
Shoulder Style Double Roots
Lifting part type Soft
Types of bags Stereo bag
Bag hardness Soft
Size Big
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều
túi nữ sinh Hàn Quốc phiên bản của trường trung học Sen bộ phận đơn giản sinh viên đại học ba lô thời trang xu hướng thương hiệu cà vạt Nhật vai nhuộm túi thủy triều

0966.889.186