. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy

MÃ SẢN PHẨM: TD-617999069075
961,000 đ
Kích thước:
xl
2XL
3XL
4XL
5XL
Phân loại màu:
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 50-59 years old
Fabric Other
Size XL 2XL 3XL 4XL 5XL 5XL
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Commuting
Commuting OL Style
Collar POLO collar
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Suit
Color classification Red Tibetan cyan
Sleeves Conventional
Combination Two-piece set
No. 158650132825530
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
How to dress Sleeves
Thickness Thin
Clothing version Straight
Material ingredients Other 100%
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy
. Trung niên mùa xuân dài tay hai mảnh váy 40 tuổi 50 mẹ váy mùa xuân và mùa thu mỏng dài vừa bộ váy

0966.889.186