Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.

MÃ SẢN PHẨM: TD-617994897702
411,000 đ
Kích thước:
xl
2XL
3XL
4XL
5XL
Phân loại màu:
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Fabric Other
Size XL 2XL 3XL 4XL 5XL 5XL
Middle-aged style Fashion
Sleeve length Long sleeves
Collar T
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Shirt
Color classification Beige, burgundy, big red.
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 2011
Ingredient content 96% and above
Year Season Fall 2019
How to dress Sleeves
Thickness Thin
Long clothes Medium-length
Clothing version Loose
Material ingredients Other 100%
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.
Trung niên mùa hè mới tay áo top trung niên mẹ của phụ nữ mặc lăm tay T-shirt loose-fitting áo nhỏ.

0966.889.186