Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.

MÃ SẢN PHẨM: TD-618220994259
287,000 đ
Phân loại màu:
Góc trên cả hai mặt, rượu vang đỏ.
dọc Đen
Góc, xanh dương.
Góc, màu xám.
Corners, tím.
góc đen
dọc xanh
màu đỏ rượu vang dọc
dọc Grey
bột cao su dọc
dọc tím
Góc của cả hai bột cao su bên
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Canvas
Closed mode Zipper
Pattern Text
Style Japan and South Korea
Shape Vertical Square
Fineness New
Popular elements Letters
Color classification Two sides wine red vertical black two sides blue two corners gray two corners purple two corners black vertical blue red vertical red vertical purple vertical rubber powder vertical purple two corners rubber powder
Internal structure Mobile phone bag
With or without a mezzanine No
Time to market Winter 2019
Whether it is collapsible Is
No. 12
How to pack your backpack Shoulder shoulder shoulder
Scenarios Leisure
Inlet material Polyester
Shoulder Style Single
Who to apply Middle
Lifting part type Soft
Bag hardness Soft
Style One-shoulder bag
Size Big
Popular style name Shell Bag
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.
Trung niên cũ túi xiên túi mẹ mềm nhiều lớp dốc ba lô trung niên nữ túi một vai túi slash stiletto.

0966.889.186