Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-617449959739
1,484,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Red
No. 158797061001130
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Well, it's the son
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn
Trend giày đơn 2020 mùa xuân mới giày nữ vải kim loại khóa châu Âu và Hoa Kỳ gió cạn miệng phẳng duy nhất phụ nữ giày đơn

0966.889.186