trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-618633434811
1,412,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow sequins, metal trim.
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Caramel
No. 158961326537863
Year-end season Summer 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen
trạm châu Âu mềm có đáy lớn mã giày phẳng mũi duy nhất mềm phụ nữ độc thân-giày của phụ nữ vuông khóa giày thuyền bình thường một trăm đen

078.8283.789