Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome

MÃ SẢN PHẨM: TD-619349355010
387,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black Red Mwhite Plus Black Plus Plus Plus MiWhite
No. W357-52543
Year-end season Spring 2020
Shoe style Baotou
Suitable for occasions Daily
Heel style Flat bottom
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Back help Rear empty
Side Gang Hollow
Shoe making process Sticky shoes
Style Roman shoes
Help surface material Pu
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome
Tiffany ròng đỏ dép nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của mạng thời trang màu đỏ giày đơn đầu yastle gió cổ tích Rome

0966.889.186