Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-619357535721
424,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Waterproof inge
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Burgundy Beige Plus Black Plus Beige Plus Wine Red
No. LQ61-21543
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu
Tiffany phụ nữ phẳng đơn giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của hình vuông khoan nước khóa ròng cạn đỏ phụ nữ miệng giày vuông thời trang đầu

0966.889.186