Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe

MÃ SẢN PHẨM: TD-619103282514
480,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 34 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Grey Pink Beige Plus Grey Plus Plus Plus Beige Beige
No. W622-62942
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của thời trang kim loại màu đỏ ròng khóa giày phẳng trăm đến gió cổ tích đi xe

0966.889.186