Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-619097362496
452,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Waterproof inge
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Khaky Green Beige Plus Card Plus Green Plus Beige
No. W627-15905
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân in mới của Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu vuông ròng thô đỏ gót sữa cổ tích nhẹ nhàng

0966.889.186