Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu

MÃ SẢN PHẨM: TD-619355255434
424,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black Green Apricot Plus Black Plus Plus Green Upgrade Apricot
No. W866-78961
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu
Tiffany phụ nữ độc thân-giày 2020 mới mùa xuân 100 bộ Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày nông miệng ròng đỏ đầu vuông phẳng đáy một chân đậu

0966.889.186