Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều

MÃ SẢN PHẨM: TD-619078274621
452,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Green Apricot Plus Black Plus Plus Green Upgrade Apricot
No. Z1006-85748
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style T-shoes
Help surface material Suede
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều
Tiffany phẳng duy nhất phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân mới và mùa hè Hàn Quốc phiên bản của tập thời trang đơn giản miệng giày granny ins thủy triều

0966.889.186