Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618534172069
424,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 34 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black Light Blue Wine Red Plus Light Blue Plus Plus Wine Red
No. W905-06130
Year-end season Spring 2020
Shoe style Baotou
Suitable for occasions Daily
Heel style Rough Heel
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Back help Rear empty
Side Gang Hollow
Shoe making process Sticky shoes
Style Roman shoes
Help surface material Pu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu
Tiffany dép nữ 2020 mùa xuân / mùa hè in mới của Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần cao phong cách cổ tích màu đỏ sắc nét-đánh đầu

0966.889.186