Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-618818217188
332,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Yellow Green Beige Plus Plus Green Upgrade Beige
No. Z380-78822
Year-end season Summer 2020
Suitable for occasions Daily
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Baotou
Help surface material Pu
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè
Tiffany dép mát phụ nữ mặc 2020 mùa xuân và mùa thu ròng mới màu đỏ 100 đáy phẳng nửa dép nghỉ hè

0966.889.186