Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo

MÃ SẢN PHẨM: TD-618536220181
452,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification A318 Black A318 Red A318 Apricot A358-2 Black A358-2 Apricot
No. W289-79624
Year-end season Spring 2020
Suitable for occasions Daily
Heel style Flat bottom
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Shoe making process Sticky shoes
Style Baotou
Help surface material Pu
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo
Tiffany Bảo dép lạnh phụ nữ mặc 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của đinh tán nhọn trăm thiết lập một mạng lưới đáy phẳng bán kéo

0966.889.186