Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-616648968055
1,712,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Red Apricot
No. 158797059890655
Year-end season Fall 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Patent leather
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn
Thu giày nữ 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của căn hộ đầu đỏ chị mềm nhỏ giày da giải trí giày đậu giày của phụ nữ sơn da giày đơn

078.8283.789