Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618666102304
487,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Strap
Size 35 36 37 38 39 40
Style Korean version
Shoe style Round head
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Silver (skin) red (skin) silver (net surface) red (net surface) silver (plus velvet) red (plus velvet) gold (net surface)
No. F1-8
Year-end season Fall 2019
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Deep mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ
Thời trang nhỏ giày trắng phụ nữ nước khoan một chiếc giày thở đơn 2020 mùa xuân và mùa thu mới ròng giày pha lê đỏ phẳng giày sàn phụ nữ

0966.889.186