thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví

MÃ SẢN PHẨM: TD-609236180003
229,000 đ
Phân loại màu:
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Pu
Material process Soft face
Closed mode Zipper buckle
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Cross
Fineness New
Gender Woman
Popular elements Fringed
Color classification Pink Dark Pink Grey Black
Internal structure Other large money clip photo bit dark grid change bit fold bit zipper edited bit card bit check bit
Time to market Before 2011
No. 0009_hLmnO
Inlet material Polyester
Who to apply Youth
Folds 3fold
Style Long wallet
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví
thời trang mới nhỏ phụ nữ ví của lâu Nhật Bản và Hàn Quốc phiên bản dễ thương tươi tasser mặt dây chuyền túi xách sinh viên ví ví

0966.889.186