Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.

MÃ SẢN PHẨM: TD-618267978690
367,000 đ
Kích thước:
Nghĩa là
Phân loại màu:
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 18-24 years old
Size Mean
Pattern Solid
Collar T
Style Commuting
Commuting Korean version
Color classification White, blue and black flower gray
Fabric material Other
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 10.6
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
Sleeve length Long sleeves
Style Sleeves
Thickness Conventional
Long clothes Short
Clothing version Loose
Material ingredients Other 100%
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.
Thiết kế cảm giác nhỏ chéo ngắn ánh sáng um bảo vệ quần áo của phụ nữ mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản nửa lỏng mỏng cổ cao áo dài tay.

078.8283.789