Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc

MÃ SẢN PHẨM: TD-619402211023
171,000 đ
Phân loại màu:
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Ghi chú

Số lượng:
Brand Other Other
Texture Canvas
Closed mode Cover
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Cross-square
Fineness New
Popular elements Car stitches
Color classification White black black with frog white with frog
With or without a mezzanine No
Whether it is collapsible Is
No. 1209_8b1
How to pack your backpack One-shoulder ramp
Scenarios Leisure
Shoulder Style Single
Who to apply Youth
Lifting part type Soft
Bag hardness Soft
Style One-shoulder bag
Size Small
Popular style name Small bag
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc
Thích hợp cho túi mùa hè với váy túi trăm bộ mùa hè cổ tích mới dốc thủy triều sinh viên thì là phiên bản Hàn Quốc

078.8283.789