Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618804783515
1,151,000 đ
Kích thước:
XL 120-150 kg
XL150180
XL180210
XL210240
Phân loại màu:
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Age applicable 25-29 years old
Size XL 120-150 KG XL150180 XL180210 XL210240
Fabric Other
Style A hundred
Collar Hooded
Door-keeping Zipper
Color classification Pink Yellow Blue
Combination One piece
No. f10bde71-395d-4e90-9866-b907918f68c6
Ingredient content 96% and above
Year Season Fall 2019
Sleeve length Long sleeves
Thickness Conventional
Long clothes Conventional
Clothing version Loose
Material ingredients Pu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu
Thêm chất béo cộng với đồ thể thao đang phụ nữ béo mm mùa thu áo khoác áo khoác thường lỏng áo khoác trùm đầu

078.8283.789