Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo

MÃ SẢN PHẨM: TD-617999233374
1,022,000 đ
Kích thước:
Nghĩa là
Phân loại màu:
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 18-24 years old
Material Cotton
Size Mean
Material Other
Pattern Solid
Style Sweet
Collar V-collar
Door-keeping Single-row buckle
Color classification Coffee, dark gray, red beige.
No. 26728L90579
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2019
Long clothes Medium-length
Style Strap
Material ingredients Other 100%
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo
Stick kim gai cardigan mùa xuân mùa thu. Đang lỏng lẻo lớn dài dệt kim vest tóc dày yralong vai áo

0966.889.186