phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví

MÃ SẢN PHẨM: TD-612985917562
394,000 đ
Phân loại màu:
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
Ghi chú

Số lượng:
Brand VATILIN WALDORON
Texture Pu
Material process Soft face
Closed mode Zipper buckle
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Cross
Fineness New
Gender Woman
Popular elements Letters
Color classification Black red military green gray, taro purple
Internal structure Large banknote clip photo bit change bit zip perinated card bit
Time to market Winter 2020
No. 91581743590088240
Inlet material Polyester
Who to apply Youth
Folds 2 fold
Style Short wallet
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví
phụ nữ Wallet của ngắn 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của triều trăm gấp ví đơn giản thời trang đa chức năng túi thẻ zero ví

0966.889.186