phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất

MÃ SẢN PHẨM: TD-618108600413
423,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black Apricot Red Black (Pre-sale) Apricot (Pre-sale) Burgundy (Pre-sale)
No. M18HY8097
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material TPR (Bull)
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất
phụ nữ màu đỏ đơn giày 2020 mùa xuân và mùa thu mới vuông căn hộ đầu cạn đáy giày miệng bà một đôi giày đậu chân mềm mẹ duy nhất

0966.889.186