phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net

MÃ SẢN PHẨM: TD-619345335631
424,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black Yellow Beige Plus Black Plus Plus Plus Beige Beige
No. W1131-10482
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net
phụ nữ độc thân-giày nhọn của Tiffany 2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày phụ nữ màu đỏ đậu gió cổ tích hình phẳng đáy cạn miệng net

0966.889.186