Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái

MÃ SẢN PHẨM: TD-617449899836
1,712,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow water drill belt decoration metal decoration
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Red, most of the size, black, most of the size.
No. 158797064390537
Year-end season Spring 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Cloth
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa xuân phiên bản Hàn Quốc của thô gót giày đậu đơn giản net đỏ lớn sân vào cuối buổi tối với mùa hè giày cô gái

0966.889.186