Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy

MÃ SẢN PHẨM: TD-618375185262
1,541,000 đ
Kích thước:
38
37
35
41
39
36
40
Phân loại màu:
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 38 37 35 41 39 36 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Apricot Red Black
No. 158961327144662
Year-end season Fall 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy
Phụ nữ độc thân-giày 2020 mùa hè giày da đỏ trăm quy mô lớn đáy phẳng mũi-tip cổ tích ròng giày việc đỏ mềm có đáy

078.8283.789