phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân

MÃ SẢN PHẨM: TD-618406769037
317,000 đ
Kích thước:
35 _Q
34 _P
37 _M
36 _R
39 _G
38 _f
40 _l
Phân loại màu:
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 34 37 36 39 38 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black_t m white _o pink _n
No. db2020108331028
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Movement
Heel style Wine glass heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân
phụ nữ cao gót 2020 mới mùa hè hai weargirls gót chân mịn mùa xuân mùa thu Hàn Quốc phiên bản của người đứng đầu nhọn nông mèo gót chân

0966.889.186