Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny

MÃ SẢN PHẨM: TD-618664266993
285,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Leopard
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Beige is half a yard, light brown, half a yard.
No. 158520796453921
Year-end season Spring 2020
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Printing
Shoe making process Note-pressing shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny
Phẳng mới 11 loạt giày mùa xuân sinh viên mùa hè Hàn Quốc phiên bản của giày giày của phụ nữ (tháng Asaguchi 2018 100 đơn giày granny

0966.889.186