Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938577702
1,855,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black pink green
No. 158797066475651
Year-end season Spring 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Cloth
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu
Phẳng đơn giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu kim loại bề mặt vải vuông khóa nơ cạn miệng vuông đầu cô gái đang lớn giày đậu

0966.889.186