Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-536857417174
1,694,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Aokang Okon
Size 34 35 36 37 38 39 40
Shoe style Round head
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black 165121038 Gun 165121039
No. 165121038
Year-end season Fall 2016
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Internal increase
Sole material Rubber
Inner Material Cloth
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Deep mouth
Insole material Head-layer pig skin
Style Shoes
Help surface material Multi-material stitching
Stitching major materials Head-layer cowhide
Sales channel type Same in the mall (both online and offline sales)
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ
Okon giày của phụ nữ thu sequins thời trang buộc với giày phụ nữ bình thường của bên tăng dissonty thoải mái phẳng ngọt giày đơn nữ

0966.889.186