Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái

MÃ SẢN PHẨM: TD-536858505545
2,052,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Ghi chú

Số lượng:
Brand Aokang Okon
Size 34 35 36 37 38 39 40
Shoe style Round head
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Black 165121032 Gun 165121033
No. 165121032
Year-end season Fall 2016
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Muffin bottom
Inner Material Cloth
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Deep mouth
Insole material Head-layer pig skin
Style Shoes
Help surface material Multi-material stitching
Stitching major materials Head-layer cowhide
Sales channel type Same in the mall (both online and offline sales)
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái
Okon giày của phụ nữ mùa xuân và mùa thu thường khâu diệu dán giày đáy dày thở thoải mái đơn giày cô gái

078.8283.789