Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày

MÃ SẢN PHẨM: TD-617494584600
474,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Ghi chú

Số lượng:
Brand JAYNBNI Jenny Bonnie
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Shallow bow bow water drill
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black beige pink
No. 5678071005883T_oVsta
Year-end season Summer 2019
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày
Nhỏ tươi cao gót gót dày vòng đầu không thấm nước bảng bow mùa xuân và mùa thu giày single mới một từ nút nơ gắn trên cổ của phụ nữ giày

0966.889.186