. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài

MÃ SẢN PHẨM: TD-617713440607
391,000 đ
Kích thước:
XXL_120 tới 130 pounds.
L
M
S
xl
Phân loại màu:
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 25-29 years old
Size L M S XL XXL_120 to 130 kg
Fabric Other
Pattern Solid
Style Commuting
Collar V-collar
Color classification Black Apricot White
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 61315L70926
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2019
Sleeve length Seven Sleeves
Thickness Thin
Long clothes Short
Clothing version Shawn
Popular Elements Process Fungus
Material ingredients Other 100%
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài
. Nhỏ khăn choàng phụ nữ áo Xia Bai khớp ngắn váy với ren mỏng bên ngoài lớn mã duk-vai cardigan bên ngoài

078.8283.789