Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618107644684
1,217,000 đ
Kích thước:
38 _M
39 _M
34 _h
35 _P
36 _P
37 _o
Phân loại màu:
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 38 39 34 35 36 37
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth buckle bow bow
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Beige _f black_G light green _r yellow _i red_L
No. db2020135328838
Year-end season Spring 2019
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Microfibers
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ
Nhỏ gót chân thoải mái cô gái heelth cao gót mỏng mùa xuân và mùa thu 2020 mới 100 công trình đầu nhọn giày đơn đỏ giày cưới của phụ nữ

0966.889.186