Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm

MÃ SẢN PHẨM: TD-618374685920
1,441,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow sequins rivets
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Apricot
No. 158961326980427
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Cloth
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm
Net phẳng cổ tích màu đỏ duy nhất đơn giày nữ 2020 mùa xuân mới giày của phụ nữ đặt thoải mái dưới mũi cạn miệng giày đậu mềm

0966.889.186