net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày

MÃ SẢN PHẨM: TD-618529232678
415,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification 096 blue 096 orange 096m white 098 blue 098 orange 098 m white
No. W2050-55757
Year-end season Summer 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Style Shoes
Help surface material Pu
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày
net đỏ phụ nữ độc thân-giày của Tiffany 2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ nơ trăm đáy phẳng cúi đậu mũi giày

0966.889.186