Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-617450343195
1,626,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow rivets metal trim
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Red Black
No. 158797059151038
Year-end season Fall 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn
Net-đỏ giày cao gót của phụ nữ 2020 mới màu đen nhọn 5cm mỏng gót mèo gót chân ở giữa với một trăm kích thước đông lớn giày đơn

0966.889.186