. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-617699376525
710,000 đ
Kích thước:
XL (đề nghị 120-140 kg)
2XL (đề nghị 140-165 kg)
3XL (đề nghị 165-190 kg)
4XL (đề nghị 180-210 kg)
Phân loại màu:
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Fabric Other
Size XL (Recommended 120-140 kg) 2XL (recommended 140-165 kg) 3XL (recommended 165-190 kg) 4XL (recommended 180-210 kg)
Middle-aged and old women's clothing pattern Flower and Bird Pattern
Middle-aged style Leisure
Collar T
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Shirt
Sleeve length Long sleeves
Color classification 101-Tibetan cyan 101-Red 101-White 103-Tibetan-Cyan 103-Yellow 103-White
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 158729168744376
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
How to dress Sleeves
Thickness Moderate
Long clothes Medium-length
Clothing version Loose
Clothing style details Embroidery
Material ingredients Other 100%
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu
. Mùa xuân và mùa thu trung niên phụ nữ lớn tuổi của người mẹ béo tăng chất béo bị đổi màu sân mùa xuân váy phụ nữ trung niên áo sơ mi dài tay nữ hàng đầu

0966.889.186