Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.

MÃ SẢN PHẨM: TD-617525712602
482,000 đ
Kích thước:
Nghĩa là
Phân loại màu:
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Ghi chú

Số lượng:
Brand KARSIONCI Ka Sans
Size Mean
Fabric Other
Pattern Solid
Collar Half-height round collar
Door-keeping Sleeves
Color classification White black, military green, coffee
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 158202511526474
Ingredient content More than 95%
Year of Market Season Fall 2016
Sleeve length Five-sleeve
Style Sleeves
Thickness Conventional
Long clothes General
Clothing version Cultivation
Material ingredients Other 100%
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.
Mùa xuân và mùa thu nửa cao neckknitted ngắn tay phụ nữ đáy nửa tay ngắn cơ thể có kích thước trong tay áo len chặt chẽ mỏng.

0966.889.186